โรงพยาบาลหัวเฉียว

ตรวจเบาหวาน.. ให้เบาใจ 🥰 🍬 “โรคเบาหวาน” เป็นโรคเรื้อรังที่พบมากถึง 1 ใน 10 ของประชากรไทย โดยผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ได้แก่ ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน มีความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ผู...

0 likes0 commentsLINE VOOM