โรงพยาบาลหัวเฉียว

เชิญชวนฟังธรรมะ เรื่อง สงบสี่มีสุข 💙 โรงพยาบาลหัวเฉียวเล็งเห็นความสำคัญของการนำธรรมะเป็นหลักในการทำงานและลดความเครียดที่เกิดจากการทำงานและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน จึงจัดโครงการธรรมโอสถ บรรยายธรรมะทุก...

3 likes0 commentsLINE VOOM