โรงพยาบาลหัวเฉียว

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน โปรดทราบ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุสายสัญญาณโทรศัพท์ TOT ที่ส่งมาให้โรงพยาบาลหัวเฉียวเสียหาย ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เป็นส่วนใหญ่ ยังคงเหลือเบอร์โทรที่สามารถติดต่อโรงพยาบา...

4 likes0 commentsLINE VOOM