โรงพยาบาลหัวเฉียว

🩵 โรงพยาบาลหัวเฉียว ประกาศทำลายเวชระเบียนประวัติผู้ป่วย ประจำปี 2566 📇 การทำลายเวชระเบียนประวัติผู้ป่วย ที่จัดทำในปี 2560 หากท่านใดประสงค์เก็บเวชระเบียนประวัติ.. ☎️โปรดติดต่อ แผนกเอกสารการแพทย์...

1 like0 commentsLINE VOOM