โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ เรื่อง สงบสี่มีสุข 🙏 🏥 โครงการธรรมะโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้นิมนต์พระครูสิริธรรมภาณ (ซ้าย) เจ้าอาวาสวัดละหาร จังหวัดนนทบุรี บรรยายธรรมะเรื่อง สงบสี่มีสุข เพื่อใ...

0 likes0 commentsLINE VOOM