โรงพยาบาลหัวเฉียว

วันหัวใจโลก World Heart Day ❤️ ❤️ วันหัวใจโลก (World Heart Day) ตรงกับวันที่ 29 กันยายน ของทุกปี จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญและความรุนแรงของโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากสถานการณ์ของโรค...

2 likes0 commentsLINE VOOM