ตั้งจิบเซ้ง พาหุรัด

Friends 20,261

อุปกรณ์เบเกอรี่

บรรยากาศภายในร้านSee more

สินค้าภายในร้าน สาขา พาหุรัด

อุปกรณ์เบเกอรี่

สินค้าภายในร้าน สาขา พาหุรัด

แพ็กเกจจิ้ง

สินค้าภายในร้าน สาขา พาหุรัด

น้ำหวานรสต่างๆ

สินค้าภายในร้าน สาขา พาหุรัด

อุปกรณ์เบเกอรี่

สินค้าภายในร้าน สาขา พาหุรัด

แพ็กเกจจิ้ง

สินค้าภายในร้าน สาขา พาหุรัด

เทียนลายต่างๆ

Country or region: Thailand