I Social Co.,Ltd.

I Social Co.,Ltd.

@tje6627aFriends 83

Timeline

เครื่องมือของเฟซบุ๊กปรับเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลา การปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดก็ต้องให้ทันต่อวิวัฒนาการของฟีตเจอร์ต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนเร็วตามเทคนิคโนโลยีเช่นกัน การค้าขายบนออนไลน์ไม่ง่ายเหมือนอดีตที่ผ่าน หากคุณไม่ปรับหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สอบถา ...See More
See More
Top