TISCO Foundation

TISCO Foundation

@tiscofoundationFriends 210

Timeline

มูลนิธิทิสโก้เลื่อนวันปิดรับสมัครทุนเพื่อการศึกษาประจำปี 2560 สำหรับ 12 จังหวัดในภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย จาก 31 มกราคม 2560 เป็น 31 มีนาคม 2560 ค่ะ โดยสามารถส่งใบสมัครได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ต (www.scholarship.tiscofoundation.org) หรือทางไปรษณีย์ (แบบฟอร์มกระดาษ) 12 จังหว ...See More
See More
Top