TISCOeResearch

Friends 0

Tel. 02-633-6000

  • 08:30-17:00
  • 026336000
  • http://www.tisco.co.th
  • 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ ผู้นำทางด้านการลงทุนและที่ปรึกษาทางการเงินชั้นแนวหน้าของประเทศ ต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 30 ปี และร่วมมือกับ Deutsche Bank เพื่อพัฒนางานวิจัยโดย @tiscoeresearch เป็นช่องทางบริการจาก บล.ทิสโก้ ในการนำเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์หุ้น อย่างรวดเร็ว ทันใจ เพียงพิมพ์ Keyword ดังต่อไปนี้ 1.SET = แนวโน้มตลาดและกลยุทธ์ประจำวัน 2.ECON = มุมมองเศรษฐกิจประจำวันจาก TISCO ESU 3.ชื่อย่อหุ้น = สรุปข้อมูลหุ้นรายตัว 4.XD = ข้อมูลหุ้นแขวนป้ายและปัจจัยติดตามประจำวัน 5.SCAN = หุ้นเด่นจากโปรแกรม Stock Scan 6.GURU = แนวโน้มตลาดและกลยุทธ์การลงทุนจากทีมกูรูทิสโก้ 7.TACTICS = แนวโน้มตลาดและกลยุทธ์การลงทุนรายเดือน 8.CB = หุ้นที่ติด Cash Balance ประจำสัปดาห์ ท่านสามารถ Download เงื่อนไขการใช้บริการได้ที่ bit.ly/tiscoeresearchdisclaimer

Recent media

Coupon

Reward card