TI Container Mall

TI Container Mall

@ticontainermallFriends 631

Timeline

TI Mall เปิดโซนใหม่ " Beauty, Fashion and Accessories" แล้วนะคะ มาจับจองพื้นที่ขายได้เลยค่ะ ราคาโปรโมชั่นเพียง 3,000 บาท/เดือน ต่อล๊อคเท่านั้นนะคะ สนใจโทร 094 782 3951
See More
Top