บ.ธ.พ. @พิษณุโลก

บ.ธ.พ. @พิษณุโลก

@thu6472bFriends 1,108

Timeline

ช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวิทยาลัยฯ www.pl-tech.ac.th
See More

Location

Address
601 ซ.9 ถ.พระองค์ขาว อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Business Information

Account Intro

วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก เป็นวิทยาลัยฯ อาชีวศึกษาเอกชน ที่มีชื่อเสียง อันดับหนึ่งในพิษณุโลก
เปิดสอนระดับชั้น ปวช. และ ปวส. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาการตลาด
- สาขาการบัญชี
- สาขาธุรกิจค้าปลี…
See More
Top