ถุงทองทัวร์

Friends 96,681

เปิดบริการ

ข้อมูลบัญชี

บริษัท ถุงทองทัวร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความปรารถนาให้คนไทยได้ออกเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก เพื่อเปิดโลกทัศน์ สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีต่างชาติ ต่างภาษา ให้รู้จักโลกที่กว้างใหญ่ ในราคาสุดคุ้ม พร้อมการบริการดุจญาติมิตร ลูกค้ามีความมั่นใจในการเดินทางกับเราได้ 100% เนื่องจากเรา - จดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - ได้รับใบอนุญาตนำเที่ยวประเภทต่างประเทศ (Outbound) เลขที่ 11/07499 โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสูงสุดตามกฎหมาย
- เป็นสมาชิกของสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) สมาคมนำเที่ยวต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และผู้บริหารของบริษัทฯ ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารด้วย
- เป็นสมาชิกของสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) และผู้บริหารของบริษัทฯ ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารด้วย
- เป็นสมาชิกของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สมาคมท่องเที่ยว Inbound ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
- เป็นสมาชิกของสมาคมท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมท่องเที่ยว Domestic ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

Mixed media feedSee more

ศูนย์รวมทัวร์ต่างประเทศคุณภาพSee more

ทัวร์ตุรกี รัสเซีย ยุโรป

เริ่มต้น 28,900

ทัวร์เวียดนาม

เริ่มต้น 7,888

ทัวร์ญึ่ปุ่น

เริ่มต้น 19,888

ทัวร์เกาหลี

เริ่มต้น 7,900

ทัวร์อินเดีย

เริ่มต้น 29,900

Country or region: Thailand