สำนักพิมพ์ทองเกษม

@thongkasemFriends 122

Timeline

เพราะคำศัพท์เป็นกุญแจสำคัญของการเรียนรู้ sticon เราจึงได้จัดทำหนังสือที่จะช่วยให้ทุกท่าน ศึกษาภาษาจีนได้อย่างเข้าใจ และเพิ่มพูนทักษะทางภาษาให้ดียิ่งขึ้น หนังสือ เก่งศัพท์กับประโยค HSK ระดับ 1-4 และ เก่งศัพท์กับประโยค HSK ระดับ 5 รวบรวมคำศัพท์ที่ใช้ในการสอบวัดระดับภาษาจ ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครบางรัก146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
Location
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์
ใกล้ศูนย์รถยนต์ HONDA SATHORN

Business Information

Account Intro

สำนักพิมพ์ทองเกษม มุ่งมั่น และตั้งใจ ที่จะสร้างสรรค์หนังสือที่มีคุณค่า ถ่ายทอดองค์ความรู้ของวัฒนธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญา ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สะสมบ่มเพาะปัญญาและพัฒนาพลังแห่งความคิด ก่อเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปพร้อมๆ กับสุนทรียภาพอันเบิกบาน เพื่อให้ส…See More
Top