สำนักพิมพ์ทองเกษม

@thongkasemFriends 97

Timeline

หนังสือเรียนภาษาจีนที่จะช่วยให้เด็กๆ สนุกสนานกับการเรียน กระตุ้นพัฒนาการทุกด้านของเด็กๆ แบบบูรณาการ sticon ด้วยการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีน ผ่านคำศัพท์ วลี บทสนทนา และประโยคสั้นๆ sticon พร้อมกับพัฒนาการความฉลาดทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ sticon IQ ความฉลาดทา ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครบางรัก146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
Location
ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สุรศักดิ์
ใกล้ศูนย์รถยนต์ HONDA SATHORN

Business Information

Account Intro

สำนักพิมพ์ทองเกษม มุ่งมั่น และตั้งใจ ที่จะสร้างสรรค์หนังสือที่มีคุณค่า ถ่ายทอดองค์ความรู้ของวัฒนธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญา ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน สะสมบ่มเพาะปัญญาและพัฒนาพลังแห่งความคิด ก่อเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตไปพร้อมๆ กับสุนทรียภาพอันเบิกบาน เพื่อให้ส…See More
Top