Thonburi hospital

@thonburihospitalFriends 17,315

Location

Address
34/1 แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานค… See More

Business Information

Hours ตลอด 24 ชั่วโมง
Phone 02-4872000

Account Intro

โรงพยาบาลธนบุรี จะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานเฉพาะทางชั้นแนวหน้า ที่ผู้รับบริการไว้วางใจและพึงพอใจ
Top