Think of Living

Think of Living

@think.of.livingFriends 2,724

Timeline

sticon เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ผู้เป็นกษัตริย์นักพัฒนา เรามักจะเห็นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทย ทำให้มีพระตำหนักในถิ่นทุรกันดารหลายแห่ง ซึ่งพระตำหนักตามต่างจังหวัดของพระองค์มักเป็นบ้านที่ม ...See More
บ้านหลังสุดท้ายของพ่อ www.youtube.com เรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ผู้เป็นกษัตริย์นักพัฒนา เราจึงมักจะเห็นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทย ทำให้มีพระตำหนักในถิ่นทุรกันดารหลายแห่ง ซึ่งพระตำหนักตามต่างจังหวัดของพระองค์มักเป็นบ้านที่มีความเรียบง่าย ตามพระราชดำรัสพอ...
See More

Location

Address
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 17 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภา… See More
Location
500 meter from BTS Mochit

Business Information

Hours 9:00-18:00 weekdays
Closed on Weekends
Phone 02-6188877

Account Intro

www.thinkofliving.com แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด
Top