The Skin Clinic

🔥ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 999.-🔥 🔴 แถมวิตามินเสริมภูมิคุ้มกัน 1 ครั้ง🔴 🔺ป้องกัน ลดเสี่ยง เลี่ยงภาวะแทรกซ้อน ✅ ป้องกันไข้หวัดใหญ่ ✅ ลดอัตราการเจ็บป่วย ✅ ลดค่าใช้จ่ายในการักษา ✅ ลดความรุนแรงจาก...

3 likes0 commentsLINE VOOM