The Cityราชพฤกษ์

The Cityราชพฤกษ์

@thecityrcpFriends 159

Timeline

เรียน คุณลูกบ้าน ฝ่ายบริหารหมู่บ้านฯ ได้ดำเนินการรวมแถวรปภ. เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ และการตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยภายในหมู่บ้านค่ะ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561
See More
Top