THE CAPITAL CLINIC

เตรียมพบกับ เดอะ แคปปิตอล คลินิก สาขา โซล (เชียงใหม่) 1 เมษายน 64 นี้นะครับ ฝาก @thecapitalclinic เฮาไว้ในอ้อมใจ๋ชาวล้านนาตวยเน้อเจ้า ผู้เข้ารับบริการสามารถใช้คอร์ส/บริการของ เดอะ แคปปิตอล คลินิก ...

9 likes0 commentsLINE VOOM