The Boxing Time

@theboxingtimeFriends 3,941

Reward Cards

Ticket Image

Collect 10 points to get a voucher for น้ำดื่ม SPRINKLE!

Shop Link QrCode

Timeline

ประกาศ ณ วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เรียนท่านผู้มีอุปการะคุณเดอะบ็อกซิ่งไทม์ทุกท่าน เรื่องแจ้งปิดทำการกิจการเดอะบ็อกซิ่งไทม์ เนื่องด้วยทางเดอะบ็อกซิ่งไทม์ขอเรียนท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านให้ทราบว่า ทางเดอะบ็อกซิ่งไทม์ มีความจำเป็นที่จะต้องปิดทำการกิจการภายในว ...See More
See More

Location

Address
อ่อนนุช2
Location
บิ๊กซีอ่อนนุช

Business Information

Hours ปิดทำการถาวร
Closed on จันทร์-อาทิตย์
URL http://www.theboxingtime.com
http://www.theboxingtimepromo.com
Phone 081-922-2203

Account Intro

🎉 Never lose your soul, "Never Give Up" 🎉
ตลอดระยะเวลาเพื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ที่จะเป็นผู้นำด้านการออกกำลังกาย ทาง TheBoxingTime ได้มีการปรับปรุงตารางใหม่ เพิ่มคลาสมากมาย พร้อมด้วยเหล่าเทรนเนอร์ที่มากประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรม และมีความเชี่ยวชาญ ในวง…
See More
Top