The Best Diamond

The Best Diamond

@thebestdiamond888Friends 145

Timeline

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ(๓ ครั้ง) โอม กัง คณปัตเย นะโม นะมะหะ ศรีสิทธิวินายักกา นะโม นะมะหะ อัสตะวินายักกา นะโม นะมะหะ คณปติ ปับปา โมรียา โอม ศานติ โอม ศานติ โอม ศานติ
The Best Diamond เดอะ เบสท์ ไดมอนด์ m.facebook.com นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ(๓ ครั้ง) โอม กัง คณปัตเย นะโม นะมะหะ ศรีสิทธิวินายักกา นะโม นะมะหะ อัสตะวินายักกา นะโม นะมะหะ คณปติ ปับปา โมรียา โอม ศานติ โอม ศานติ โอม ศานติ
See More

แหวนเพชร

  • ต่างหูเพชร

    ต่างหูเพชร

  • สร้อยคอเพชร

    สร้อยคอเพชร

แหวนเพชร

Business Information

Phone 0874772377
Top