Researcherth

Friends 22,075

ที่ปรึกษาด้านวิจัย

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

ชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย และบัตรเครดิต

งาน

รับสมัคร Coach 2 ตำแหน่ง อันดับ 1 จบการศึกษาปริญญาเอก อันดับ 2 บุคลิกดี อ่อนน้อม รับฟังความคิดเห็น อันดับ 3 มีเวลาว่างพร้อมรับงานได้ตลอดเวลา อันดับ 4 มีประสบการณ์การเขียนผลงาน --หากมีความเชี่ยวชาญด้านสถิติ จะพิจารณาเป็นพิเศษ--

เริ่มจากความรักSee more

3-10-17

เริ่มจากการไลฟ์ใน facebook เพื่อแนะนำการทำวิจัย แล้วค่อยพัฒนาคลาสสอน จนเปิดเป็นสถาบันปี้นนักวิจัยแห่งแรกของประเทศไทย

Country or region: Thailand