นำเข้าแรงงาน Mou

เปิดให้ จองคิวถ่ายบัตรชมพู แล้ว อย่าลืมเตรียม บต39 ด้วย
เปินจองคิววันที่ 22 พย. 2564 เป็นต้นไป และ ให้เริ่มถ่ายบัตรได้วันที่ 1 ธค 2564 ถึง 31 มีค 2565
https://mou-ok.page/photo-pinkcard/