นำเข้าแรงงาน Mou

รับดำเนินงานด้านการ นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติ พม่า กัมพูชาลาว โดยเฉพาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่กําลังมา หาแรงงานต่างด้าว บริษัท นําเข้าแรงงานต่างด้าว mou จุลลกะ