นำเข้าแรงงาน Mou

กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง กำหนด โรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักร ดังนี้ -โรคเรื้อน -วัณโรคในระยะอันตราย -โรคเท้าช้าง -โรคยาเสพติดให้โทษ -โรคพิษสุราเรื้อรัง -โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 -...

0 likes0 commentsLINE VOOM