ธัญธวัช การเกษตร

เอโซ่ 30 สารสำคัญ : เอ็มซีพีเอ 30% W/V SL กลุ่ม : O การออกฤทธิ์ : กำจัดวัชพืชหลังงอก เลือกกำจัดเฉพาะ ประโยชน์ : กำจัดวัชพืชใบกว้าง ในพืชประธานใบกว้าง เช่น หนวดปลาดุก (นาข้าว) แห้วหมู หญ้ายาง เถาเคร...

0 likes0 commentsLINE VOOM