ธัญธวัช การเกษตร

🌻สารกำจัดวัชพืช "ฮาร์เวีย"🌻 🏵ชื่อสามัญ: "ควิซาโลฟอบ-พี-เอทิล"🏵 ⚘️เป็นสารกำจัดวัชพืชใบแคบหลังงอกระยะเริ่มต้น ไม่เกิน 3-4ใบ เช่น หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควาย หญ้าตีนติด ลูกข้าว เป็นต้น ในพืชที่ปลูกเป็...

1 like0 commentsLINE VOOM