THANASIRI GROUP

@thanasirigroupFriends 1,795

Location

Address
13.782431, 100.473623
Location
ธนาคารกรุงศรี
อาคารธนาลงกรณ์

Business Information

Hours 09.00-18.00 น.
URL http://www.thanasiri.com/
Phone 020058888

Account Intro

ธนาสิริ มุ่งเน้นความสำคัญของการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิต เพื่อความสุข ความอบอุ่นของทุกคนภายในครอบครัว
ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ เน้นความเป็นส่วนตัว และอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงสุนทรียภาพในการใช้งานและการอยู่อาศัย เพื่อคำว่า “บ้าน” ที่เป็นเป้าห…
See More
Top