Thammacamp

@thammacampFriends 491

Timeline

ขอเชิญเด็กๆ และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายรักลูก ปลูกรัก ให้ถูกธรรม Family Camp ไปกับการเรียนรู้ธรรมะผ่านกิจกรรมการเสริมสร้างชีวาเป็นสุข 5 ด้าน • คุณธรรมของลูกที่พึงมีต่อพ่อ แม่ • คุณธรรมของเด็กที่ควรมีต่อสังคมที่อยู่อาศัย ผู้มีพระคุณ และเพื่อนฝูง • คุณธรรมของเด็ก ...See More
See More

Business Information

Hours 8.00-20.00 ทุกวัน
URL https://www.thammacamp.com
https://www.facebook.com/kairaklook
Phone 086-3239578

Bio/Discography

2554
ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ของค่ายรักลูกให้ถูกธรรมได้เริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกขึ้นในปี พุทธศักราช 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินกระบวนการจัดการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคิดการพัฒนาเด็ก ตามหล
Top