กลุ่มยางฯท่าตะเกียบ

กลุ่มยางฯท่าตะเกียบ

@thakib_paraFriends 6,015

Timeline

ราคายางกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราท่าตะเกียบ ประจำวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เหลือง 1 79.47 เหลือง 3 78.94 เหลือง 4 77.94 เหลือง 5A 76.84 เหลือง 5B 73.35 เศษยางบล็อก 61.60 เศษยางแห้ง 41.10 เศษยางเปียก A 37.00 เศษยางเปียก B 33.00
See More
Top