กลุ่มยางฯท่าตะเกียบ

กลุ่มยางฯท่าตะเกียบ

@thakib_paraFriends 2,436

Timeline

กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราท่าตะเกียบ ราคายางวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 ยาง 1 51.64 ยาง 3 50.96 ยาง 4 50.26 ยาง 5A 49.26 ยาง 5B 47.26 บล็อค 41.25 เศษแห้ง 1 25.52 เศษเปียก เอ 23.00 เศษเปียก บี 22.50
See More
Top