Thai Subcon Official

Thai Subcon Official

@thaisubconFriends 556

Timeline

ภาพบรรยากาศ งานสัมมนาในหัวข้อ “การยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานด้วยงานวิจัยและพัฒนา” ในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 8.30 – 12.00 ณ. ห้องประชุม VIE Function 1&2 โรงแรม VIE Hotel Bangkok โดยวันนี้ท่ ...See More
See More
Top