ThaiPFA

“ เริ่มต้นวางแผนการเงิน เริ่มจาก ความสุขที่พอดี ของแต่ละคน “ เพราะความมั่งคั่ง ของแต่ละคนนั้น แตกต่างกัน และความมั่งคั่ง อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของความสุขในชีวิต … การวางแผนการเงินของแต่ละคน จึงแตกต่าง...

0 likes0 commentsLINE VOOM