ไทยรู้สู้โควิด

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 🌏 วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. 🕙 ยอดผู้ติดเชื้อรวม 554,387,542 ราย 😷 อาการรุนแรง 38,247 ราย 😖 รักษาหายแล้ว 529,268,250 ราย 🙂...

5 likes0 commentsLINE VOOM