ทันตแพทย​สมาคมฯ

ทันตแพทย​สมาคมฯ

@thaidentFriends 354

Timeline

กำหนดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 104 (1/2560) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์ 14-15-16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
See More
Top