ทันตแพทย​สมาคมฯ

ทันตแพทย​สมาคมฯ

@thaidentFriends 571

Timeline

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านสมาชิกของสมาคมฯทุกประเภทที่ประสงค์จะเข้าชมสินค้าในห้องแสดงสินค้าเพียงอย่างเดียว ในงานประชุมที่จะจัดระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม @ Central world ทุกท่านจะได้สิทธิ์รับบัตร visitor โดยไม่ต้องลงทะเบียน เพียงแสดงบัตรประชาชนและแจ้งเลขท.. แก่เจ้าหน้า ...See More
See More
Top