หอการค้าไทย

@thaichamberFriends 4,949

Location

Address
150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหา… See More

Business Information

Hours 8.30 - 16.30
Closed on Saturday-Sunday
URL http://www.thaichamber.org/
https://www.facebook.com/ThaiChamber
Phone 020186888

Account Intro

หอการค้าไทย
THE THAI CHAMBER OF COMMERCE

“หอการค้า” เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจโดยมิได้มุ่งหวังกำไร และช่วยแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยส่…
See More
Top