สื่อมวลชนคาทอลิกฯ

สื่อมวลชนคาทอลิกฯ

@thaicatholicmediaFriends 2,068

Timeline

ไตร่ตรองสมโภชพระหฤ ทัยพระเยซูเจ้าในปีศักดิ์ สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม สมโภชพระหฤทัยพระเยซูเจ้า เป็นสมโภชสุดท้าย ก่อนเข้าสู่เทศกาลธรรม ดาอย่างต่อเนื่อง เป็นการ เชิญชวนให้เราไตร่ตรองธรรมล้ำลึกแห่งความรัก ของพระเจ้าที่มีต่อมวล มนุษย์อีกครั้งหนึ่ง เป็น การสรุปให้เราตระหนัก แล ...See More
See More

Location

Address
122/11 ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา… See More
Location
BRT นราราม3

Business Information

Hours 8.00 น. - 17.00 น.
Closed on ทุกวันเสาร์ และทุกวันอาทิตย์
Phone 0-2681-3900

Account Intro

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
เป็นหน่วยงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ดำเนินงานด้านงานสื่อสารมวลชนของพระศาสนจักรคาทอลิกไทย เช่น หนังสือพิมพ์อุดมสาร , นิตยสารอุดมศานต์ , รายการโทรทัศน์คาทอลิก , รายการวิทยุคาทอลิก และร้านหนังสือและสื่อคาทอลิก "คฤศ…
See More
Top