พวป.

พวป.

@thaiadappFriends 676

Timeline

sticon sticon ส่งต่อภาพความสนุกสนานของเด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรมในบูทของบริษัทฯ ในงานวันเด็ก 13-14 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ในงานมหกรรมการศึกษาเอกชนนนทบุรี ณ เวสต์เกตฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี เด็กๆ สนุกกับกิจกรรมต่อตัวตัวสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ และของเล่นเสริ ...See More
See More
Top