ส.พ.ท.

ส.พ.ท.

@tessabanFriends 569

Timeline

30 ส.ค.2559 คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่ พนักงานฯ เทศบาลเมืองมหาสารคาม ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯการตรวจประเมินฯ เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2559
See More
Top