TechStar Thailand

Friends 0

เว็บหางานเฉพาะไอที

  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

เทคสตาร์ ประเทศไทย (TechStar Thailand) คือ เว็บหางานที่ถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อคนไอทีในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง "ชุมชนของคนไอที" ให้เป็นพื้นที่พูดคุย ค้นหางาน และแบ่งปันข้อมูลข่าวสารในแวดวงไอที กระดานค้นหางาน” หรือ “PowerGrid” ของเราจะช่วยให้คนไอทีระบุระดับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านไอทีที่เฉพาะเจาะจงได้ง่ายขึ้น ช่วยบริษัทให้เจอกับคนที่มีทักษะตรงกับตำแหน่งงาน ช่วยคนไอทีให้พบกับงานที่ตรงกับศักยภาพของตัวเอง พอทีกับการอ้างอิงตำแหน่งงานแบบกว้างๆ หลายครั้งที่คุณต้องการหางาน Java (หรือ .NET หรือ php หรือ Ruby on Rails ฯลฯ) แต่เว็บไซต์ทั่วๆ ไประบุได้เพียง “โปรแกรมเมอร์” หรือ ระบุได้เพียง “DBA” ทั้งที่จริงๆ แล้วคุณต้องการหางานเฉพาะ SQL-Server (หรือ Oracle หรือ MySQL) เป็นต้น ถ้าคุณคือคนไอที คุณจะรู้ว่าเรากำลังพูดถึงอะไร อยากรู้จักเรามากขึ้น

Coupon

Reward card