กศน.อำเภอเขื่องใน

กศน.อำเภอเขื่องใน

@tdh0291vFriends 52

Timeline

วันที่ 5 มิ.ย 2561 กศน.อำเภอเขื่องในจัดกิจกรรมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมผู้เรียน กศน. ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนเขื่องในเจริญราษฎร์ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางการเรียน โครงสร้างหลักสูตร การเทียบโอนผลการเรียน การให้บริการห ...See More
See More
Top