ALDAMEX

Hydro Herb Garixtract 1 Liter ไฮโดรเฮิร์บ การิแทรกซ์ เป็นสารสกัดจากกระเทียมและกานพลู มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และไวรัส ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้มากขึ้น ช่วยลดปัญหาการเกิดภาวะท้องเสี...

0 likes0 commentsLINE VOOM