ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์

ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์

@tchmFriends 825

Location

Address
220 หมู่ 1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
Location
ก่อนถึงวงเวียนเมืองชุมพร
500 ม.

Business Information

Hours เปิดบริการทุกวัน 8:00-17:30
URL http://www.taichieng.com
http://www.facebook.com/taichienghomemax
Phone 077574222
Top