1689 Kids Kit

1689 Kids Kit

@tcf9343yFriends 185

Timeline

เมนูเดือนกุมภาพันธ์ มาแล้วค่ะ 😍😊😀เด็กๆจะได้สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ #คลาสแรกวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 #เวลา 15:30-17:00น. แล้วพบกันนะคะเด็กๆ 😀
See More

Location

Address
นนทบุรีปากเกร็ด2/2 หมู่ 2 โรงเรียนอัมพรไพศาล
Top