รายการคิดลึกคิดไกลฯ

รายการคิดลึกคิดไกลฯ

@tcctvshowFriends 87

Timeline

ประเทศไทย ‘เท่’ ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ! 'ไทยเท่' คือ ความภาคภูมิใจและความกล้าที่จะนำวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยอันดีงาม มาผสานกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าและบริการที่มีความแตกต่าง และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดได้ครับ พูดง ...See More
ประเทศไทย ‘เท่’ ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ!... - Isara Vongkusolkit Official | Facebook www.facebook.com ประเทศไทย ‘เท่’ ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับ! 'ไทยเท่' คือ ความภาคภูมิใจและความกล้าที่จะนำวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยอันดีงาม มาผสานกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม...
See More
Top