หอการค้าไทย

@tcclineFriends 1,126

Timeline

รับชมเทปบันทึกภาพการบรรยายและการแสดงต่างๆ ในงาน : สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ได้ที่นี่!!! ---------------------------------------------- การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ...See More
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 - YouTube www.youtube.com การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี -------------------------------------...
See More
Top