TAXI INNOVA BIG CAR

  • 0
  • 1
  • 2

TAXI INNOVA BIG CAR

@taxi-innovaFriends 734

Timeline

http://line.me/ti/p/GvlIec2WRO คุณลูกค้าที่ต้องการใช้รถ คลิกที่ลิงค์ LINE นี้ได้เลยค่ะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ
LINE Add Friend line.me Add LINE Friends via QR Codes Start the LINE app, then scan the QR code on the Add Friends menu in the More tab.
See More

History

Location

Address
สนามบินสุวรรณภูมิ

Business Information

Hours เปิดให้บริการ24ชม.ค่ะ
Closed on -
Budget Lunch 800,1000,1200,1500,1800,2000
URL http://www.facebook.com/WaewInnova
http://www.facebook.com/waewin
Phone 086-989-6163
หมายเหตุ ค่าบริการเป็นราคาเหมาทัั้งหมด

Account Intro

บริการรับส่งสนามบินและงานเหมาต่างจังหวัดค่ะ สนใจใช้บริการโทร 086 989 6163
ID Line waewin
ใส่ใจ ปลอดภัย ตรงนัด ชัวร์ค่ะ
** กรุณาอ่านรายละเอียดอัตราค่าบริการการก่อนขอใบจองด้วยนะคะ **
Top