รังวัดเอกชน ทองต่อ

รังวัดเอกชน ทองต่อ

@taw38Friends 820

Timeline

อีก 2-3 ปี บุรีรัมย์การรังวัดจะเปลี่ยนเป็นระบบ NRTK (ดาวเทียม) จะทำให้ได้ตำแหน่งหลักเขตที่แม่นยำ(คลาดเคลื่อนไม่เกิน 4 ซ.ม.) สนง.ทองต่อรังวัดเอกชน ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว สามารถเข้าดำเนินการได้ทันที หากการรังวัดแบบดังกล่าวทางกรมที่ดินประกาศใช้ก่อนกำหนด
See More

History

Business Information

Hours จ.-ศ. 9.00น.-17.00น.
Phone 0982641616

Account Intro

สอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน
ออกแบบ วางผัง หมู่ย้านจัดสรร
Top