TAST (บวท.)

TAST (บวท.)

@tastFriends 172

Timeline

ห้ามพลาด sticon sticon กับกิจกรรมเสวนาดีๆ ของบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ในหัวข้อเสวนาเรื่อง 150th Anniversary King of Siam's Eclipse ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 – 13.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูมบี ชั้นเอ็ม ...See More
Pathumwan Princess Hotel
See More

Location

Address
มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ… See More

Business Information

Top