สภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

สภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

@taphanhin-copFriends 1,226

Timeline

ตามที่พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยพ.ศ. 2558 ได้มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นต้นมาแต่ปรากฏว่า ในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการรักษาความปลอดภัยเป็นจำนวนมากแต่มีมาตรฐานในการประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงมีการกำหนด ...See More
See More

Location

Address
สภ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
Top