tansomboon

tansomboon

@tansomboonFriends 922

Timeline

🏡🏢 ฐานราก คือ ส่วนที่รับน้ำหนักจากตอม่อ ถ่ายลงสู่ดิน หรือเสาเข็มนั่นเองขนาดของฐานรากจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักของตัวบ้านและความสามารถในการรับน้ำหนักของดิน โดยเราสามารถแบ่งชนิดของฐานรากได้ดังนี้ 👉 ฐานรากแผ่ เป็นฐานรากแบบตื้น ๆ รับน้ำหนักไม่มากนัก จะใช้ในลักษณะที่พื้นดินม ...See More
See More
Top