tansomboon

tansomboon

@tansomboonFriends 2,257

Timeline

👷‍♀🏢 เนื่องจากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถึงแม้ว่าจะมีความคงทนแข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้งาน มีโอกาสที่จะเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานได้เช่นเดียวกับวัสดุอื่นๆ . ดังนั้น จึงต้องมีการบำรุงรักษา และการซ่อมแซม เพื่อยืดอายุการใช้งานใ ...See More
งานซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร อาคารร้าว ทรุด อาคารเอียง www.tansomboon.com เนื่อง จากโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถึงแม้ว่าจะมีความคงทนแข็งแรง ทนต่อสภาพแวดล้อมได้เป
See More
Top